June 10   B meet vs Topspin
June 13   A meet vs Murraywood
June 17   B meet @ Edenwood
June 20   A meet @ NW YMCA
June 24   B meet vs Governor’s Grant
June 27   A meet vs Quail Hollow
July 1   A meet @ Country Club of Lexington
July 8   B meet @ Golden Hills

July 13-14  City Meet @ USC Blatt Center

July 15  6 pm. QV Swim Team Banquet @ QVSR Club