June 11     B meet @ Maxcy Gregg
June 14     A meet vs Murraywood
June 18   B meet vs Timberlake
June 21   A meet @ Country Club of Lexington
June 25   A meet vs Golden Hills
June 28   A meet vs NW YMCA
July 2   B meet @ Edenwood
July 5   A meet @ Topspin
July 9   B meet vs Governor’s Grant

July 14-15  City Meet @ USC Blatt Center

July 16  6 pm. QV Swim Team Banquet @ QVSR Club